Ako to spoločne zvládneme?!

Súčasná epidemiologická situácia je veľmi vážna .Epidémia Corony si beží svojou cestou neriadenej strely a už sa na nás potichu pripravuje ďaľšia pohroma a to bežná chrípka/bude to twindémia/.Napriek tomu,že to znie hrozivo my to spolu zvládneme ! Chce to trochu d i s c i p l i n o v a n o s t i , t r p e z l i v o s t i , p o k o r y . Je nutné si uvedomiť,že COVID 19 nie je chrípka! Je to vážne ochorenie!