C U M E Ľ

Cumeľ je pômocka,ktorým dieťa ukľudňujeme,keď plače.Dosiahneme kľudné dudlajúce dieťa A L E ! Zamyslíme sa aké negatívne účinky na vývoj dieťaťa má používanie cumľa? 1. Vplyv na vývoj C H R U P U /myslím,že nie je nutné popisovať stačí sa pozrieť....... 2. Vplyv na chorobnosť dieťaťa .Dieťa s cumľom má vyššiu chorobnosť 3. Vplyv na vývin R E ˇC I.Dieťa nemôže rozprávať,keď mu zapcháme ústa cumľom P R E T O cumeí N I E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!