CORONA. VÍRUS

C O R O N A  V Í R U S /Covid 19/

Výskyt ochorenia u detí.

 

Corona vírusy sú veľká skupina RNA-vírusov.Vzhľadom 

na to,že môžu rýchlo mutovať a rekombinovať vytvára sa nová Corona,ktorá sa môže šíriť so zvierat na človeka.Nova Corona-Covid 19 spôsobuje závažné ochorenie  v Číne a neskôr v mnohých krajinách sveta a nadobúda charakter pandémie.

V humánnej populácii spôsobuje najčastejšie respiračné a gastrointestinálne symptómy

Klinická manifestácia ochorenia zahŕňa od obrazu bežného nachladnutia až po ťažké ochorenia ako je bronchitída,pneumonia,respirátora distres syndrom. či multiorgánové zlyhanie až smrť .

V porovnaní s dospelými majú deti väčšinou ľahší febrilný priebeh zriedkavo s fatálnym koncom.

Dôležitosť detí v prenose vírusu je nejasná.

Veľa detí nakazených vírusom sú asymptomatické.

Oveľa častejšie ako dospelí majú deti črevné symptómy.

A k o. c h r á n i ť. s v o j e.  d i e ť a?

Veľmi dôležité je naučiť dieťa správne umývať ruky

-pod tečúcou vodou

-mydlom namydliť aj medzi prstami a na chrbáte rúk

-umývať do 20 sekúnd

-opláchnuť tečúcou vodou

Chrániť sa rúškom

Kašlať,kýchať do zohnutého lakťa

Ovládať správne preventívne opatrenia je dôležitejšie ako dieťa eliminovať z kolektívu.

N E Z A B Ú D A Ť. že ohrozenie stále trvá a naša ostražitosť poklesla!!!!!

 

 

E5B5858C-7FE6-4C46-8FBE-6D329F968095-1-2048x1536-oriented.png

 
Potrebujete viac infromácií?

Napíšte nám a radi sa s Vami spojíme a odkonzultujeme Vašu situáciu.

Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: jpg jpeg png.