Zmeny v práci v ambulancii

Vzhľadom na závažnú situáciu v vývine pandémie Corona virózy a možnosť rozvoja twindémie/Corona + chrípka/ upravuje sa spôsob práce a vyšetrení Vášho dieťaťa.TIETO ZMENY SÚ V ZÁUJME OCHRANY VAŠHO DIETATA,VAS A PERSONALU 1.Telefonické objednanie je absolútne nutné 2.Sestra alebbo lekár urobí T R I E D E N I E pacientov podľa anamnézy/cestovanie,kontakty/ 3.Bežné ochorenia sa riešia d i s t a n č n e formou telefonických rád. 4.Závažné ochorenia sa vyšetrujú v ambulancii v presne stanovenú hodinu. 5.Dieťa sprevádza na vyšetrenie jeden rodič 6.Rodič musí mať R U Š K O A R U K A V I C E. Pre dieťa musí mať jednorázovú podložku.